Verzuimreglement | HR-Groep B.V.

Het kan een keer gebeuren dat je je ziek moet melden.
Wat je in dat geval moet doen kan je hier lezen.

Het UWV draagt, in opdracht van HR-Groep B.V., zorg voor de verzuimadministratie, verzuimbegeleiding en de uitvoering van de Ziektewet.

Ziekmelding
Indien je ziek bent moet u zich vóór 09.00 uur persoonlijk ziek melden bij het bedrijf waar de werkzaamheden verricht zouden worden en bij HR-Groep B.V.  (hierna te noemen ‘HR-Groep’)
Als je ziek weggaat van het werk dan meldt je dit bij HR-Groep en bij de leidinggevende / de uitvoerder binnen het bedrijf waar je werkt.

Thuisblijven
Iemand van het UWV zal contact met je zoeken (telefoongesprek of huisbezoek). Ook kan je een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Je bent hiervoor verplicht om tot 19.00 uur thuis te blijven. Indien je op een ander adres verblijft, dient u dit direct telefonisch te melden bij het UWV en HR-Groep. Slechts in overleg met het UWV kan je toestemming krijgen om op bepaalde uren uw (verpleeg)adres te verlaten. Indien de controleur je niet thuis heeft aangetroffen, dan kunnen de kosten van het huisbezoek in rekening gebracht worden.

Ziekengeld
Om snel het recht op ziekengeld te kunnen bepalen en tot uitbetaling van het ziekengeld over te kunnen gaan, is inzicht in het ziekteverzuim noodzakelijk. In verband met de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk intensief contact en overleg mogelijk te maken. Je doet al het mogelijke om mee te werken aan het herstel. Daarnaast mogen je overige activiteiten de genezing niet belemmeren. Je hebt 2 wachtdagen waarover geen ziekengeld wordt betaald. Indien je je niet houdt aan de regels, kan dat gevolgen hebben voor het ziekengeld.
Als het UWV het recht op ziekengeld heeft toegekend, zal het UWV 70 procent van het berekende dagloon uitbetalen. Daarnaast heb je recht op een aanvulling van 20 procent, deze zal door HR-Groep worden uitbetaald. Deze aanvulling moet je zelf aanvragen bij HR-Groep.
Elke ontvangen loonstrook van het UWV moet je doorsturen naar HR-Groep. Na ontvangst van deze loonstroken kan HR-Groep de 20 procent aanvulling uitbetalen. Loonstroken kunnen worden verstuurd via de post aan onze vestiging in Eindhoven.

HR-Groep B.V.
Hoogstraat 253
5654 NA
Eindhoven

Ook kunnen de loonstroken worden gescand en gemaild naar: eindhoven@hr-groep.nl

Spreekuur van de bedrijfsarts
Uiteraard geef je gehoor aan een oproep van het UWV om op het spreekuur te verschijnen. Indien je daar absoluut niet toe in staat bent of al weer aan het werk bent, geef je dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak door. Indien je dit niet doet, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering.

Herstel
Zodra je beter bent, dien je dit direct te melden bij HR-Groep én bij het UWV. Je hoeft niet op toestemming te wachten om weer aan het werk te gaan of om ander werk te zoeken. Het is ook mogelijk dat je gedeeltelijk de werkzaamheden hervat of andere vervangende werkzaamheden gaat verrichten. Voor de overige uren die je dan nog ziek bent, dien je je te houden aan de regels in dit verzuimreglement.

Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. HR-Groep B.V. en het UWV verwachten dat je je houdt aan de gemaakte afspraken.

Telefoonnummers

UWV werknemerslijn 0900-9294 (houd uw Burgerservicenummer altijd bij de hand)
HR-Groep B.V.  040-2351405

In het kort

– Meld u voor aanvang van het werk ziek bij de opdrachtgever en voor 9.00 uur bij HR-Groep
– Vertel in het kort wat er aan de hand is
– Houd ons op de hoogte van uw verblijfplaats
– Zorg dat je bereikbaar bent. Niet bereikbaar is geen ‘ziekengeld’!
– Wij bespreken op welke termijn u weer aan het werk kunt, of dat er mogelijkheid is voor vervangende arbeid
– We verwachten dat u actief meewerkt aan re-integratie
– Meld u beter bij het UWV en bij HR-Groep zodra u weer aan het werk kun

Voor vragen of meer informatie
kun je contact met ons opnemen!