Nieuwe bouw-cao rond: 5,35 procent meer loon voor bouwvakkers

19 april 2018 om 11:02

Werkgevers en vakbonden in de bouw zijn een nieuwe bouw-cao overeengekomen. De lonen gaan omhoog met 5,35 procent, voor nieuwkomers wordt het aantrekkelijker om in de bouw te gaan werken en de sociale partners willen samen afspraken afdwingen in Den Haag, zodat iedereen die 45 jaar heeft gewerkt, recht heeft op pensioen en dus eerder kan stoppen met werken.

Ook is afgesproken extra maatregelen te treffen voor een veilige bouwplaats. Straks mag iemand alleen nog de bouwplaats op als hij de bepaalde woorden en pictogrammen kent.

De onderhandelingen duurden twee weken langer dan gepland, maar alle betrokkenen zijn tevreden over het eindresultaat. George Raessens, voorzitter van de werkgeversdelegatie, verwoordt zijn vreugde als volgt:

“Na jaren van crisis trekt de economie aan en is er weer werk voor de bedrijven. Door de rampzalige afgelopen jaren voor de werkgelegenheid in de bouw, hebben echter veel vakkrachten de sector verlaten. De cao-afspraken weerspiegelen de gezamenlijke wil om de sector nog aantrekkelijker te maken voor jongeren, zij-instromers en mensen die de bouw- en infra eerder hebben verlaten.”

Ouderenregeling 

Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen & Wonen is vooral blij met de afspraken voor nieuwkomers: “Een belangrijke afspraak is dat nagenoeg alle afspraken in de bouw-cao ook voor uitzendkrachten gelden, inclusief pensioenafspraken. Gelijk loon voor gelijk werk dus. Dat betekent dat mensen elkaar niet meer de keet uit zullen concurreren op de bouwplaats.”

Lange tijd was er sprake van dat er een nieuwe ouderenregeling zou komen. Die komt er niet. “In alle doorgerekende scenario’s pakte die slechter uit dan de regeling die we nu al hebben”, licht Crombeen toe. “Die moeten we dus beter uitleggen.”

Om ‘versleten’ ouderen toch te helpen hebben de sociale partners afgesproken om zich samen in Den Haag hard te maken voor een flexibele AOW die na 45 gewerkte jaren ingaat. Jaarlijks duizenden bouwvakkers vallen voortijdig uit en houden het niet vol tot hun 67e. Cobouw portretteerde deze week twee van hen: Hennie en Bertus. Zijn vinden het bizar dat ook bouwvakkers langer door moeten werken.

Bouwdirecteur Danielle de Nijs vindt dat bouwbedrijven de morele verplichting om zorgvuldig om te gaan met werknemers, zei ze vrijdag in een interview met Cobouw.

De structurele loonsverhoging van 5,35 % wordt bereikt door een verhoging met 2,35% op 1 augustus 2018 en 3% per 1 juli 2019. De nieuwe cao heeft een looptijd van 21 maanden en geldt tot 31 december 2019.

Bron: Cobouw

Voor vragen of meer informatie
kun je contact met ons opnemen!