Handhaving DBA opnieuw uitgesteld

13 februari 2018 om 09:33

Tot 2020 geen handhaving Wet DBA

Goed nieuws voor opdrachtgevers en opdrachtnemers die vrezen voor de Wet DBA. De opschorting van de handhaving is verlengd tot 2020, zo blijkt uit de brief die minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees en Staatssecrataris van Financiën Menno Snel aan de Tweede Kamer hebben geschreven. 

Het kabinet wil graag een einde maken aan de huidige situatie, waarin zzp’ers als verkapte werknemers voor bedrijven werken. Schijnzelfstandigheid is een groot probleem dat moet worden aangepakt, maar de Wet DBA is hier geen goede oplossing voor gebleken. De regering werkt hard aan een alternatief. Omdat de Wet DBA voor zoveel onrust heeft gezorgd, is nu besloten het gedoogbeleid op dat gebied voort te zetten. De opschorting is met anderhalf jaar verlengd naar 1 januari 2020.

Strenger voor kwaadwillenden

Het is niet zo dat alle gevallen van schijnzelfstandigheid door de vingers worden gezien. De kwaadwillenden zullen wel streng worden aangepakt. De controle op deze groep zal zelfs worden opgevoerd vanaf 1 juli 2018. Waar nu nog enkel gehandhaafd wordt bij de ernstigste gevallen van kwaadwillenden, zal de handhaving zich vanaf 1 juli ook richten op andere kwaadwillenden. Met ‘kwaadwillenden’ worden degenen bedoeld die “opereren in een context van opzet, fraude of zwendel, waarbij sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting”.

Uitspraak rechter

Het zal niet meevallen om te bepalen of er sprake is van opzet bij bedrijven als het gaat om schijnzelfstandigheid. Zelfs bij een sterk vermoeden zullen er bewijzen moeten komen. Bij bedrijven als Deliveroo, waar enkel nog “zzp’ers” voor werken, is tenminste sprake van een vermoeden van kwaadwillendheid. De vraag is of de Wet DBA hier gehandhaafd zal worden of niet. Deze zomer zal daar meer duidelijkheid in komen. Dan is de uitspraak van de rechter in de zaak die bezorger Sytze tegen Deliveroo heeft aangespannen. Dan zal blijken hoe door de rechter wordt bepaald of een bedrijf kwaadwillend is of niet.

Verduidelijking begrip gezagsrelatie

Naast het begrip kwaadwillendheid, is ook de gezagsrelatie een begrip dat verduidelijking nodig heeft. Dit begrip bepaalt namelijk of iemand wel of geen werknemer is. Maar wanneer is er nu precies sprake van een ‘gezagsrelatie’? De Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om vóór 1 januari 2019 te verduidelijken wat dit begrip onder de huidige wetgeving inhoudt. Het kabinet heeft beloofd om nog voor de zomer met een antwoord te komen op deze vraag.

Vertrouwen in aanpak

Niet iedereen vertrouwt erop dat de kwaadwillenden worden aangepakt. Volgens de voorzitter van CNV, Maurice Limmen, zorgt het uitstel van handhaving ervoor dat “uitbuitende opdrachtgevers rustig kunnen slapen” en dat “slachtoffers aan hun lot worden overgelaten”. Hij voorspelt dat ook de nieuwe maatregelen in het regeerakkoord op behoorlijk wat kritiek kunnen gaan rekenen.

Het kabinet zelf gelooft wel dat zij een een goed plan neer kunnen leggen. Zij zijn ervan overtuigd dat de maatregelen uit het regeerakkoord een gunstige bijdrage zullen leveren aan het herstellen van de balans op de arbeidsmarkt en de opdrachtgever- en nemer meer duidelijkheid zullen bieden.

 

Bron: zzpbarometer

Voor vragen of meer informatie
kun je contact met ons opnemen!