Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2016

04 september 2016 om 23:30

Krachtige opleving bouw
2015 was qua groei een topjaar voor de bouw. Het productievolume nam met 7% toe, wat neerkomt op een stijging met bijna € 4 miljard. Hiermee was de bouw in het afgelopen jaar de belangrijkste groeisector van de Nederlandse economie. De vooruitzichten voor de komende jaren zijn eveneens gunstig. De bouwproductie kan zowel in 2016 als in 2017 met 4½% toenemen, waarna de groei op middellange termijn afvlakt naar 3% per jaar. Bij deze ontwikkeling stijgt het productievolume van de bouw van € 58 miljard in 2015 naar € 72 miljard in 2021. Ook de werkgelegenheid trekt steeds sterker aan en zal in de periode tot 2021 dan met 70.000 voltijds arbeidsplaatsen toenemen. Daarmee wordt het massale werkgelegenheidsverlies tijdens sinds het uitbreken van de crisis weer vrijwel gecompenseerd.

Spectaculaire groei woningbouw
Het afgelopen jaar stond in het teken van een spectaculaire toename van de woningbouw. Volgens voorlopige cijfers is de nieuwbouwproductie in 2015 met 24% gegroeid, terwijl de herstel- en verbouwactiviteiten in de woningbouw met 17% zijn toegenomen. De gunstige ontwikkeling van de woningbouwproductie komt niet onverwacht, maar de omvang van de productiestijging heeft alle positieve verwachtingen nog ruimschoots overtroffen. De woningbouw blijft ook de komende jaren de motor van de groei. Bij de nieuwbouw is zowel in 2016 als in 2017 sprake van dubbele groeicijfers, waarna de groei pas vanaf 2018 weer gaat afvlakken. De investeringen in de utiliteitsbouw en in de grond-, water- en wegenbouw ontwikkelen zich meer gematigd, maar met groeicijfers van 2 tot 3% per jaar over de gehele periode 2016-2021 neemt ook hier de productie gestaag toe in de tijd.

Dit jaar 16.000 extra banen
In het licht van de productiestijging was de stijging van de werkgelegenheid in het afgelopen jaar nog beperkt. De toename zat bovendien volledig bij de ‘flexibele schil’, de arbeid die wordt geleverd door zelfstandigen en uitzendkrachten. Dit jaar trekt de werkgelegenheid veel sterker aan en deze zal voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis ook weer meer banen gaan opleveren voor werknemers in de bouw. In 2016 wordt een stijging van de werkgelegenheid verwacht met 16.000 arbeidsjaren, waarvan 10.000 extra voltijds banen voor werknemers in de bouw. De totale groei van de werkgelegenheid in de periode tot 2021 komt neer op 70.000 voltijds banen, waarmee de werkgelegenheid vrijwel weer terug is op het niveau van voor de crisis.

Voor vragen of meer informatie
kun je contact met ons opnemen!